Elektrisch rijden

RMA

1. RMA registratie
RMA registratie vindt plaats via email (rma@pr-electronics.nl).  Retourneren, verwisselen of reparatie kan alleen geschieden na melding van de RMA aanvraag naar het juiste emailadres. U dient minimaal de volgende gegevens aan te leveren eventueel aangevuld met foto's en andere relevante documentatie.

  • Product type
  • Serienummer
  • Datum van levering
  • Contactpersoon (naam, email, telefoonnummer)
  • Omschrijving van het defect (Een duidelijke omschrijving van het probleem, wat het verwachtte resultaat zou zijn geweest en de actuele condities waarbij het gebeurde)


2. PRE Antwoord

Wacht op ons antwoord per e-mail. Wij nemen uw aanvraag in behandeling en zullen u binnen enkele werkdagen berichten. Via de mail ontvangt u een RMA-nummer en instructies van ons.

3. Retourneren van uw product
Bij de retourzending van het product verzoeken wij u graag een kopie van de RMA aanvraag in de doos mee te zenden en het RMA nummer duidelijk op de doos te vermelden. De opgegeven RMA producten dient compleet en degelijk verpakt te worden om transportschade te voorkomen. Retournering dient te geschieden binnen 14 dagen na afgifte van het RMA nummer.

4. Verwerken RMA
Wanneer uw RMA in goede orde is ontvangen zullen wij uw RMA zo snel als mogelijk behandelen. Als blijkt dat uw product niet onder de technische garantie valt dan zullen wij vooraf de kosten opgeven. Zodra uw RMA gereed is voor verzending wordt dit altijd vooraf gemeld.